12
آبان

مراسم اختتامیه کارآفرینان نسل فردا با همکاری اتاق اصفهان 12 آبان 1396

اختتامیه کارآفرینان نسل فردا با همکاری اتاق اصفهان 12 آبان 1396

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این مراسم عبدالوهاب سهل آبادی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان زمینه سازی برای رشد و تعالی جوانان را در چهارچوب پیاده سازی طرح های آموزشی نوین بازرگانان جوان در راستای تقویت خلاقیت وایده پردازی از گامهای بسیار موثر دانست که موفقیت آینده آنان را به همراه تحصیلات دانشگاهی به همراه خواهد داشت.رئیس خانه صنعت و معدن ایران اجرا و پیاده سازی این طرح را نه  تنها در استان اصفهان بلکه برای تمام استان ها تاکید کرد .سهل آبادی در ادامه گفت شعار اتاق بازرگانی اصفهان اتاق برای همه در خدمت اقتصاد استان است.

در ادامه دکتر حسین میرمحمد صادقی، رئیس موسسه آموزشی وپژوهشی اتاق بازرگانی ایران هدف از برگزاری دوره های اینچنینی را برداشتن باری ازدوش اقتصاد کشور بیان کرد و افزود: به همین منظور دوره های تعامل صنعت و دانشگاه ومجموعه همایش های نقش رونق اقتصادی بر کاهش آسیب های اجتماعی نیز در اتاق های مختلف کشور برگزار شده است. وی با انتقاد از کم بودن خانواده های کارآفرین در کشور گفت: از اکنون باید به تربیت و تشویق ایده های نو و تربیت کارآفرین توانمند پرداخت. میرمحمد صادقی افزود: بسیاری از آسیب های اجتماعی موجود در کشور ناشی ازمسایل اقتصادی است و با کمک به کارآفرینان می توان با بسیاری از آسیب های اجتماعی مقابله کرده و با برگزاری دوره هایی مانند کارآفرینان نسل فردا می توانیم بخشی ازفقر موجود در جامعه را ازبین برده و با جهل نیز به مقابله بپردازیم .

امیر کشانی، رییس کمیسیون آموزش و شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این مراسم گفت: در دوره آموزش کارآفرینان نسل فردا، هدف اتاق بازرگانی تحویل تعداد قابل توجهی کار آفرین و بازرگان توانمند وجدید به اصفهان است و هدف نهایی این طرح را توانمند سازی جوانان رقم زدن آینده ای مطلوب دانست.

ماهین نقوی، مدرس و از عوامل اجرایی این دوره نیز با بیان اینکه تست شخصیت شناسی MBII به منظور شناخت تیپ شخصیتی شرکت کنندگان در دوره و کار تیمی و نیز تست خلاقیت از جمله موارد اجرا شده در این دوره را عنوان کرد ، کارآفرینان جوان راسرمایه ای ارزشمند برای اقتصاد آینده ایران خصوصا اصفهان دانست .

نادره سادات راست قلم، کارشناس واحد آموزش اتاق بازرگانی اصفهان نیز در پایان این مراسم با بیان داشت  که دوره اینکه دوره کارآفرینان نسل فردا به صورت پایلوت در اتاق بازرگانی اصفهان برگزارشد، از برگزاری این دوره در آینده ای نزدیک در اتاق بازرگانی کاشان خبرداد .