18
تیر

آغاز سومین دوره آموزشی بازرگانان کوچک در اتاق اصفهان

کودکان و نوجوانان با مفاهیم اقتصادی و کارآفرینی آشنا می‌شوند.

سومین دوره آموزشی بازرگانان کوچک به همت شورای عالی جوانان اتاق اصفهان در دو رده سنی 6 تا 18 سال و در قالب سه گروه آغاز شد.

پایگاه خبری اتاق ایران

سومین دوره آموزشی بازرگانان کوچک به همت شورای عالی جوانان اتاق اصفهان در دو رده سنی 6 تا 18 سال و در قالب سه گروه آغاز شد.

رئیس شورای عالی جوانان اتاق اصفهان در آیین آغاز به کار این دوره گفت: دوره آموزشی بازرگانان کوچک باهدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم اقتصادی، کارآفرینی و آموزش بازرگانی در اتاق اصفهان برگزار می‌شود.

 امیر کشانی آموزش را زیربنای هر توسعه دانست و گفت: برای تقویت بخش بازرگانی و کارآفرینی استان اصفهان باید از دوران کودکی بر روی نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کرد .

کشانی اضافه کرد: 80 کودک و نوجوان در دو رده سنی 6 تا 13 و 14 تا 18 در قالب سه گروه پس از مصاحبه و گفتگو در این دوره سازمان‌دهی شدند.

مدیر برگزاری سومین دوره بازرگانان کوچک در این مراسم گفت: در این دوره کارآفرینی و کسب کار، اخلاق کسب‌وکار و کار تیمی، بازی کسب‌وکار، خلاقیت و حل مسئله و هوش مالی به کودکان و نوجوانان شرکت‌کننده آموزش داده می‌شود.

ماهین نقوی افزود: در بخش کارآفرینی و کسب کار مفاهیم کارآفرینی، اهمیت و ضرورت، تست کارآفرینی، انواع کسب‌وکار، اجزای برنامه کسب‌وکار و بوم مدل کسب‌وکار به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود.

نقوی گفت: در بخش اخلاق کسب‌وکار و کار تیمی موضوعات تفاوت تیم و گروه، مدیریت گروهی، آینده‌پژوهی شغلی ارائه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در بخش بازی کسب‌وکار موضوعاتی از قبیل شناخت نقاط قوت و ضعف، تقویت هوش هیجانی، پرورش روابط بین فردی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس آموزش داده می‌شود.

نقوی اضافه کرد: در بخش خلاقیت و حل مساله نیز مفاهیم و ضرورت خلاقیت، ابتکار، نوآوری، منابع و موانع خلاقیت، تکنیک های خلاقیت و حل مسئله و آشنایی با اختراعات برتر جهان و در بخش هوش مالی مفاهیم اولیه بانکداری، اجزا هوش مالی، تقویت و افزایش هوش مالی و آشنایی با مفاهیم بازاریابی به شرکت‌کنندگان ارایه می‌شود.

18 تیر 1396